חו"ד משפטית

 
 
 
חוות דעת משפטית אונקולוגית
 
 
 
פרופ' רענן ברגר מעניק חוות דעת משפטיות אונקולוגיות. חוות הדעת ניתנות לצרכים הבאים:
  • תביעה של סוכנות ביטוח בגין מזור מחלות קשות
  • חוות דעת רפואית בנזקי גוף (לא רשלנות רפואית) עבור: סוכנויות ביטוח (בגין אובדן כושר עבודה), מס הכנסה וביטוח לאומי
 
 
 
 

מידע כללי

 
בטרם הגשת תביעה בגין נזקי גוף עקב מחלת הסרטן יש לפנות לאונקולוג מומחה, על-מנת שיבדוק את התובע, שיעיין במסמכים הרפואיים הרלבנטיים ושיערוך חוות דעת שתתייחס למצבו הרפואי. בחוות הדעת מפרט המומחה את תלונות התובע, הבדיקות שערך לו והמסמכים הרפואיים שעליהם הוא מסתמך. בסופה הוא קובע את מסקנותיו לעניין נכותו של התובע, המגבלות התפקודיות מהן הוא סובל והקשר בין הנכות לבין הפגיעה. לעיתים קובע המומחה נכויות זמניות, המתייחסות לתקופה או לתקופות הסמוכות לתאונה. זאת בנוסף לנכות הצמיתה, שכפי שמעיד עליה שמה, הינה נכות קבועה הנקבעת לאחר שמצבו הרפואי של התובע מתייצב.